Skip to main content

Vi söker investerare som vill utveckla en hållbar verksamhet tillsammans med oss.

Men varför just nu?

Första skälet

Fastighetsägare är digitalt omogna och har stora behov.

Fastighetsförvaltning kan bli komplex när du vill integrera den, inte bara internt utan även externt. Det är enorma mängder data som måste hanteras och det är mycket pengar inblandade. Vill du inte ha den bästa och smartaste tekniken för att hantera det? Det gör vi och vi gör det!

Andra skälet

Ett erfaret grundarteam vid rätt tidpunkt

Det finns ett stort behov av digital omvandling inom fastighetsförvaltningsbranschen. För att lyckas behöver du ett team med en gedigen bakgrund inom transformation, teknisk vision och hög energi, med ett bra nätverk och erfarenhet från branschen.

Det har vi!

Vi har en strategi där kunden står i centrum och behöver skala upp.

Vi bryr oss verkligen om våra kunder och vill att de ska kunna förnya sin framtid. De är i akut behov just nu när städerna blir smartare och behovet av att integrera tjänster växer exponentiellt. Vi växer tillsammans med dem, men samtidigt måste vi växa mycket snabbare.

Vi förändrar sättet att hantera byggnader, hyresgäster och bostadsrättsinnehavare i den smarta staden.
Vill du följa med oss på resan?