Skip to main content

Lösningar för framtiden

Vi tror att fastighetsförvaltningsbranschen, som vi känner den idag, inte kommer att existera i framtiden.
Den kommer att vara nära sammanflätad med andra aktörer inom ekosystemet för smarta städer och samlas kring medborgarnas behov.
Fastighetsförvaltningsbranschen, liksom alla andra branscher, går från att vara produktorienterad till att bli kundorienterad.
Av tradition är branschen inriktad på att förädla och förvalta fastigheterna, med mindre fokus på utveckling av kundtjänster.
I den smarta staden står dock medborgarna i centrum för allting.

Därför är det dags att byta fokus.

Ta det första steget mot den smarta staden redan idag

Processutveckling

Kartläggning och utveckling av prioriterade processer med tydligt värde för verksamheten.

Proof of Concept

Utveckling av en PoC baserad på resultaten av processutvecklingen, med användargränssnitt och integrationer.

Properia plattform

Införande av process för process för att möta verksamhetens nuvarande behov och framtidens utmaningar.

Förvandling

Successiv överföring av data och processer från drabbade system samt avveckling av överflödiga system.